تایپوگرافی پوستر نمایشگاه عکس اساتید موسیقی ایران

پوستر یکی از قدیمی ترین و پرکاربردترین رسانه های ارتباطی جهان است. بدیهی است که این رسانه اقتضائات و ظرفیت های مربوط به خود را دارد.
بهره گیری از حروف و کلمات نیز از جمله قدیمی ترین روش هایی است که مخاطب را مجاب می کند تا با موضوع ارتباط برقرار کند. درک و تصویر سازی ذهنی مخاطب که در مواجهه با حروف به دست می آورد، سرعتی نسبتا بیشتر از سایر روش ها دارد و برای اینکه در کوتاهترین زمان پیام اثر را به مخاطب منتقل کنیم یکی از بهترین گزینه ها استفاده از تایپوگرافی در پوستر است.
اما در سال 97 نمایشگاهی برگزار شد که رسالتش مرور خاطرات تصویری از استادان موسیقی ایران بود. این تایپوگرافی برای پوستر نمایشگاه عکس فروغ بهمنی طراحی شد که در آن قرار برای این بود با استفاده از حروف به سرعت با مخاطب تعامل شود.
در این نمایشگاه فروغ بهمنی عکس هایی که از استادان موسیقی ایران گرفته بود را به نمایش گذاشت. عکس هایی که بعضی به تازگی منتشر می شد.
طراح در این اثر سعی داشت تا ضمن بهره گیری از روح خطوط ایرانی، فرمی نزدیک به نت های موسیقی در کلیت کار دیده و حس شود. در عین حال ایجاد فضای نو و نزدیک به حس و حال دست نوشته و دوری از قواعد جزئی قلم ها و فونت ها و همچنین استفاده از جزئیات برای حساسیت بخشیدن به نوشته و چیدمان مناسب برای این موضوع  نیز در دستور کار دیزاینر قرار گرفت.
تاکید بر خوانایی و محور بودن تایپوگرافی در پوستر هم از جمله مواردی بود که از طرف سفارش دهنده درخواست شده بودو در اختیار استودیوی طراحی آژانس تبلیغاتی هور قرار گرفت.