طراحی روی جلد کتاب بازاریابی یکپارچه

هدف کتاب حاضر بررسی ارتباطات بازاریابی یکپارچه جهت استفاده محققین و دانشجویان است. نویسنده ابتدا به شرح و بسط ارتباطات یکپارچه بازاریابی پرداخته و سپس بحث شناسایی بخش‌های بازار ، عملکرد محتوا و تولید مشتری، نقش رسانه‌های نوین در دگرگون کردن ماهیت ارتباطات و کمپین ارتباطی، تبلیغات، نوآوری و خلاقیت ، مدیریت فروش و …، موضوعات دیگر مورد مطالعه در این کتاب هستند.
این کتاب در جای خود، مرجعی ضروری برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و مدیران بازاریابی و فروش سازمان‌ها محسوب می‌شود.