طراحی روی جلد کتاب بازاریابی یکپارچه

هدف کتاب بازاریابی یکپارچه بررسی ارتباطات بازاریابی یکپارچه جهت استفاده محققین و دانشجویان است. نویسنده ابتدا به شرح و بسط ارتباطات یکپارچه بازاریابی پرداخته
و سپس بحث شناسایی بخش‌های بازار ، عملکرد محتوا و تولید مشتری، نقش رسانه‌های نوین در دگرگون کردن ماهیت ارتباطات و کمپین ارتباطی، تبلیغات، نوآوری و خلاقیت ، مدیریت فروش و …
موضوعات دیگر مورد مطالعه در این کتاب هستند.
این کتاب در جای خود، مرجعی ضروری برای دانشجویان رشته مدیریت در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری و مدیران بازاریابی و فروش سازمان‌ها محسوب می‌شود.
در طراحی این کتاب از تایپوگرافی استفاده شده و مبنای آن هم استفاده از تکسچر طناب در حروف است.
دلیل آن هم مشخص است: القای حس یکپارچگی، در هم تنیدگی و استحکام برآمده از مفهوم و محتوای کتاب بازاریابی یکپارچه.
مبنای این تایپوگرافی، رسم الخط نسخ است که با تلفیق فرم و بافت و ویژگی های بصری طناب یه شکلی که ملاحظه می فرمایید در آمده است.
طناب، منهای نقطه هایش، رنگ طبیعی کنف را دارد که از بکگراند تیره خود جدایش کرده است.