طراحی لوگوی سایت آموزشی استادی پرو

نشان هر مجموعه ای در زمره اولین دریچه هایی است که باعث برقراری ارتباط و تعاملش با مخاطب می شود. یقینا هر چه این ارتباط درست تر ، دقیق تر و ساده تر باشد، باعث افزایش میزان تاثیرگذاری آن در آینده و افزایش ضریب نفوذپذیری سایر عناصر یک برند نیز خواهد شد.
وقتی بنا برا این است که برای طراحی نشان یک مجموعه از حروف استفاده شود و اصطلاحا تایپوگرافی ملاک قرار بگیرد ، دیزاینر حتما باید با مطالعه دقیق روی فعالیت آن مجموعه و استفاده نقش فعالیت آن، در شکل گیری حروف نشان مد نظر و نیز شکل گیری ارتباط حسی آن با مخاطبش، بهترین نتیجه را به سفارش دهنده ارائه دهد.
دربسیاری از موارد سفارش دهندگان سلیقه شخصی خود را ملاک تایید کردن یک نشان برای مجموعه خود می دانند.
فارغ از اینکه این دیدگاه چقدر درست است یا غلط، دیزاینر باید بداند خطوط و فرم هایی که انتخاب کند، چه بخش هایی از مغز و ذهن مخاطب را قرار است هدف قرار دهد.
استادی پرو  بعنوان یک وبسایت آموزشی که هدفش برقراری ارتباط با قشر محصل و دانشجو بود و تاکید بر استفاده از عبارت انگلیسی در عنوان خود داشت، باید به سمت طراحی حروف اختصاصی میرفت تا هم منحصر به فرد باشد و هم شخصیت خود را در آن بازگو کند،
حرکت، سیالیت و نمایش مسیر به گروه مخاطبی که به دنبال راه های تازه تری برای کسب دانش و تحصیلات است و نیز شور جوانی، احساسات شفاف و براق و در عین حال پویایی و انعطاف، کلید واژه هایی بودند که دستمایه کار دیزاینر این اثر قرارگرفتند.
تاکید بر فرم ویژه تری برای حرف S بین سایر حروف و ایجاد فضای رفت و برگشت برای جوانی که در حال آزمون خطاست و تکرار تقریبی این فرم در دنباله حرف Y که بیانگر مسیر پر پیچ و خم تحصیلات است ( و البته که به وسیله این مجموعه قرار به شفاف شدن مسیر بود ) نیز از دیگر نکاتی بود که بایستی مورد توجه قرار می گرفت.
همچنین دیزاینر برای حرف S ، شکل گیری فرمی نماد گونه برای مواقعی که نیاز به اختصار در لوگو بود را نیز جُستار کرده است.
این اثر در سال 1392 توسط آژانس تبلیغاتی هور ، دیزاین شده است.