روی جلد کتاب در حصار زینب (سلام الله علیها)

کتاب در حصار زینب مجموعه ای است از اشعار شاعران با مضمون شهدا و ایثارگران مدافع حرم.
آنچه در شکل گیری این طرح موثر بود فسلفه در پناه حضرت زینب ( سلام الله علیها ) بودن رزمندگان مدافع حرم است.
رزمندگانی که با تشبیه همیشگی به گلهای لاله در پناه دستان بانویی تیره پوش محصور و زیبایی شان را قاب گرفته اند.
رنگ غالب کار مشکی است تا عظمت نمایی را به نمایش بگذارد و در پشت جلد هم از یک چراغ لاله قدیمی استفاده شده
که با توجه به شعر مندرج در پشت جلد مفهوم روشنایی بخشی را القا کند…
رفتیم که شمع ظلمت شب باشیم
آغوش گشـودیم که در تب باشیم
گفتیـد « مدافـع حرم »، امـا مـا
رفتیم که “در حصار زینب” باشیم
چـون آینه، آشنـای مـا بود دمشـق
یک عمر پر از صدای ما بود دمشق
ما عاشق او شدیم و او عاشق ما
انگار کـه کـربلای ما بـود دمشق